Voetreflexzonetherapie

Reflexzone massage van de voet

De behandeling van reflexzones van de voet is een therapie, die zich in de loop van vele jaren uit de oude volksoverlevering heeft ontwikkeld tot een nauwkeurig uitgewerkte speciale massage. Ze heeft weliswaar de voet als uitgangspunt, maar is geen “voetmassage” in de eigenlijke zin van het woord, want ze bewerkstelligt niet alleen een intensieve lokale doorbloeding, maar vooral een verbetering van alle orgaan functies. Voetreflextherapie heeft een curatieve werking.

In de voet hebben alle organen hun specifieke plaatsen, de zogenaamde REFLEXZONES, die toestand van het menselijk organisme op een bepaald ogenblik als op een beeldscherm in het klein weergegeven.

De therapeut werkt, zonder gebruikmaking van toestellen en zonder elektrische energie van buitenaf, met getrainde hand in deze reflexzone.

Hij / zij wil van daaruit de GESTOORDE ENERGIE VOORZIENING IN ORDE BRENGEN en HARMONISEREN en hij / zij helpt op die manier de patiënt op indrukwekkende wijze zijn klachten voelbaar te beleven.

De toestand van de organen kan aan de voet op twee manieren worden afgelezen:

  1. Door het vastellen van de uiterlijke toestand.
  2. Door bevindingen bij het aftasten van de voet.

Een gezonde voet is vrij van pijn. Hij voelt warm en elastisch aan en heeft een goede doorbloeding. Zodra hij koud of een doorgezakt lengte of breedte gewelf aanwezig zijn, is dat meestal een reflectorisch teken dat inwendige organen belast zijn, vooral wanneer deze klachten weken of maandenlang bestaan.

Een gestoorde reflexzone doet bij druk pijn, een gezonde niet.

De pijn in de reflexzones is de grote helper van de therapeut, want geleid door de gewaarwordingen van de patiënt weet hij / zij precies waar hij / zij behandelen moet.

De pijn toont de weg voor de behandeling, maar is niet haar doel, want door intensieve doorbloeding en ontspanning van de voet moeten de reflexzones pijnvrij worden.

In de zelfde mate als zich de overgevoelige reflexzones normaliseren, gaan ook de verzwakte of zieke organen weer goed functioneren. Een reflexzone is pijnlijk wanneer de gezonde weefselspanning , (de tonus) gestoord is.

Die toestand kan in enkele seconde ontstaan maar zich ook gedurende weken en maanden ontwikkelen, zodat soms zelfs voelbare blokkades kunnen worden vastgesteld.

Afgezien van de spontaan gevoelde door druk veroorzaakte pijn in de belaste reflexzone reageert de patiënt op typische wijze op de handeling met reacties.

Deze reacties hebben een bijzondere betekenis, want daardoor wordt een ommekeer in het verloop van de ziekte aangekondigd.

Reacties zijn de gewenste antwoorden van het organisme op een geneeskrachtig prikkel, ook als ze gedeeltelijk en tijdelijk onaangenaam kunnen zijn.

Ze geven te kennen dat de mens nog levenskracht genoeg heeft om zich tegen zijn belastingen te verweren. Daarom maakt de “inwendige dokter” ook haast altijd gebruik van de uitscheidingsorganen, om de reactie fasen te doorlopen.

Het meest worden de volgende reacties waargenomen:

  • ontspannen moeheid en verkwikkende slaap,
  • transpiratie over het gehele lichaam of op bepaalde plaatsen,
  • vermeerderde en troebele urine afscheiding,
  • zuivering van de slijmvliezen van neus, keelholte en onderlichaam door verkoudheid ophoesten van slijm en vloeiingen,
    weer opkomen van vroegere ziekten, die niet helemaal “uitgeziekt”werden.
  • Als de patiënt deze dingen weet, verwisselt hij de reactie fasen niet met nieuwe ziekten. Het aantal behandelingen bepaalt de therapeut, hij / zij richt zich echter steeds naar de toestand van de patiënt. In het algemeen zijn 10 tot 12 massage’s voldoende om energie evenwicht in de reflexzones teweeg te brengen.