thumb 1rbng   thumb logovnt thumb provoet

You are here:

Home Nieuwsbrief

Music Player

N I E U W S B R I E F


Pediflex

Diabetische voetzorg!

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt, of in sommige gevallen helemaal niet meer vergoed wordt.

Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer welke en hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat u bij Pediflex in behandeling bent. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure. (Pediflex). Wij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de podotherapie praktijken: Podotherapie Rondom gevestigd in Harderwijk en Ermelo , en Podotherapie Korf in Ermelo. Het is verstandig om naar deze Podotherapie praktijken te gaan! Geeft u dit aan bij uw huisarts of POH (Praktijk ondersteunend huisarts).


Aanvullende verzekering

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden. Wat kunt u het beste doen? Het is belangrijk dat u zelf zo snel mogelijk uw zorgprofiel laat vaststellen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw behandelend (huis) arts. Laat u geen zorgprofiel vaststellen dan komen de kosten voor uw eigen rekening!


Wat veranderd er met declareren?

De kosten worden door de pedicure ( Pediflex) bij uw podotherapeut gedeclareerd overeenkomstig in uw behandelplan beschreven. Heeft u een zorgprofiel 2,3,en 4, dan wordt u volgens dat zorgprofiel behandeld! Wilt u toch een gehele behandeling, dan betaald u het verschil conform het tarief van Pediflex t.o.v. de vergoeding die op dat moment is vastgesteld door de podotherapeut! Deze kosten zijn voor uw eigen rekening en kunnen derhalve niet door u gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar!


Problemen of vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met Pediflex opnemen.

Wij helpen u graag verder.

Met vriendelijke groet,
Pediflex,
Ronald en Geertje Smith

Tel.: 0341433837 / 0653646434

 

Medisch Pedicure

Pediflex

Wilt u meer informatie over medische voetbehandelingen?

Lees Meer

Reflexzonetherapie

Pediflex

Voetreflexmassage is een vorm van natuurgeneeswijze waarbij een klacht wordt behandeld

Lees Meer

Hotstone therapie

Pediflex.nl

Sport-ontspanningmassage Er zijn veel sportblessures, vaak door onwetendheid

Lees Meer